OBH Nordica

OBH Nordica

2 vuoden takuu

Takuu

OBH NORDICA (yhteystiedot ovat kansainvälisen takuun maaluettelossa) on myöntänyt takuun tälle tuotteelle valmistus- ja materiaalivikojen varalta käyttöohjeen viimeisellä sivulla luetelluissa maissa***. Takuuaika alkaa tuotteen osto- tai toimituspäivästä.

*** OBH NORDICA:n kansainvälinen takuu koskee vain maaluettelon maista ostettuja tuotteita, joita käytetään kotitalouskäytössä jossakin maaluettelon maassa. Mikäli tuote on ostettu yhdestä luettelon maasta ja sitä käytetään toisessa luettelon maassa: Mikäli tuotetta ei voi korjata käyttömaassa OBH NORDICA:n kansainvälinen takuu rajoittuu korvaamaan tuotteen vastaavanlaisella tuotteella tai toisella samanhintaisella tuotteella mahdollisuuksien mukaan.

OBH Nordica:n kansainvälinen takuu on lisäetu, joka ei heikennä tuotteen omistajan kuluttajasuojalainsäädännön mukaisia oikeuksia. Valmistajan kansainvälinen takuu kattaa kaikki vialliseksi osoittautuneen tuotteen korjaamiseen liittyvät kustannukset siten, että tuote vastaa alkuperäistä tuotekuvausta. Takuu kattaa tuotteen korjaamisen tai koko tuotteen tai viallisen osan vaihtamisen uuteen sekä työn. OBH NORDICA voi harkintansa mukaan tarjota tilalle vastaavan tai paremman tuotteen viallisen tuotteen korjaamisen sijaan. OBH NORDICA:n korvausvelvollisuus rajoittuu viallisen tuotteen korjaamiseen tai uuteen vaihtamiseen.

OBH Nordica voi korjata tämän tuotteen takuuaikana sekä sen jälkeen

Lisävarusteita, kuluvia osia ja varaosia, jotka käyttäjä voi vaihtaa, on saatavilla OBH NORDICA internet-sivustossa kuvatulla tavalla www.obhnordica.com

Rajoitus muuhun kuin kotitalouskäyttöön

Muussa kuin kotitaloudessa ja/tai ei-yksityisessä käytössä vain OBH NORDICA kaupallinen takuu on voimassa ja on rajoitettu 1 vuoteen.

Takuuehdot ja poikkeukset

OBH NORDICA ei ole velvollinen korjaamaan tai vaihtaa tuotteita, joiden osto- tai toimituskuittia ei toimiteta. Viallisen tuotteen voi toimittaa henkilökohtaisesti tai kirjattuna postipakettina huolellisesti pakattuna OBH NORDICA:n valtuutettuun huoltopisteeseen. Kunkin maan huoltopisteiden yhteystiedot ovat saatavilla OBH NORDICA :n internet-sivustosta (www.OBH Nordica.fi) tai puhelimitse maaluettelossa olevasta numerosta. Voidakseen tarjota parhaan mahdollisen asiakaspalvelun ja jatkusti parantaakseen asiakastyytyväisyyttä, OBH NORDICA saattaa lähettää tyytyväisyyskyselyn asiakkaille, jotka ovat käyttäneet OBH NORDICA valtuutettua huoltopalvelua.

OBH NORDICA:lla ei ole velvollisuutta korjata tai vaihtaa uuteen tuotteeseen laitetta, jonka mukana ei toimiteta asianmukaista ostokuittia tai takuutodistusta. Takuu ei kata väärästä käytöstä, laiminlyönnistä, muusta kuin OBH NORDICA:n käyttöohjeessa selvitetystä käytöstä, muun kuin tuotteeseen merkityn jännitteen käytöstä, tuotteeseen tehdyistä muutoksista eikä muun kuin valtuutetun huoltopisteen tekemästä korjauksesta aiheutuvia vahinkoja.

Takuu ei myöskään kata normaalista käytöstä aiheutuvaa kulumista, kuluvia osia ja huoltamista eikä seuraavia

  • vääränlaisen veden käytöstä aiheutuvia vahinkoja
  • kalkin kertymistä (kalkinpoisto on tehtävä ohjeiden mukaisesti)
  • mekaanisia vahinkoja tai ylikuormitusta
  • onnettomuuksia kuten tulipaloa, tulvaa tai salamaniskua
  • tuotteen lasi- tai posliiniosien vahingoittumista
  • salamaniskun tai virtapiikin aiheuttamia vahinkoja
  • veden, pölyn tai hyönteisten pääsemistä tuotteeseen (ei koske tuotteita, jotka ovat tarkoitettu hyönteisten pyydystämiseen)
  • väärän jännitteen tai taajuuden käytöstä aiheutuvia vahinkoja tai huonoja käyttötuloksia
  • ammattikäyttö osana yrityksen päätoimintaa

Kuluttajansuojalainsäädännön mukaiset oikeudet

OBH NORDICA:n kansainvälinen takuu ei heikennä kuluttajasuojalainsäädännön tai muun lainsäädännön mukaisia oikeuksia eikä tuotteen myyneen jälleenmyyjän velvoitteita tuotteen omistajaa kohtaan. Takuu antaa kuluttajalle tietyt lakisääteiset oikeudet, ja kuluttajalla voi olla myös muita lakisääteisiä oikeuksia, jotka vaihtelevat maittain. Kuluttajalla on oikeus vedota näihin oikeuksiin.

OBH NORDICA on Groupe SEB:n rekisteröity tavaramerkki.
Säilytä tämä asiakirja mahdollista myöhempää käyttöä varten.