Data Protection Policy

Read more about our Privacy Policy here

On May 25th 2018, the new General Data Protection Regulation (GDPR) entered into force. In order to meet the requirements of this law, we have created a Data Protection Policy. The last version of this policy can be found on our website and it contains information about how we handle personal data. For us, it is important to inform you that we take this legislation seriously and that we have developed internal guidelines and practices to comply with the new law. It is essential for us in the Nordic Groupe SEB affiliates that you feel safe with how we handle your personal information.

Processing of personal data

We process your personal information in accordance with the requirements of the General Data Protection Regulation (GDPR). Your integrity is important for us and we want to be transparent about how your personal information is handled.

What is a personal data

Personal data is all information that can be used to identify an individual, such as name, address, phone number or e-mail address. All processing of personal data is done with high security and confidentiality.

Storage of personal data

All processing of personal data is handled in accordance with applicable legislation. This means that we do not save personal data longer than necessary for the purpose of the processing. This also implies that data will be deleted as soon as it is no longer relevant or necessary for the purpose that is was collected for. We have separate procedures regarding all the storage of personal data.

Application information

When you apply for a position we ask you to provide us with personal information (name, contact details, address, telephone number and e-mail address) and your CV in electronic form (Word or PDF file) or by extracting your CV from your LinkedIn profile. The application data can only be seen by HR staff who work with the current recruitment and for the top candidates selected, the hiring manager will also get to see your CV. We use this information to understand your personal profile and asses how it matches the available position that we have. The information is also used to keep in touch with you regarding the current recruitment.

Handling of social security numbers - employment number

We only use social security numbers when it is necessary and needed for identification. In cases where it is sufficient, only employment numbers will be used. This is to minimize the use of social security numbers.

Your rights

Data protection legislation gives you rights regarding the processing of your personal data. For example, you have the right to access your personal information, request that your information is corrected/updated, that the processing is limited or that your data is deleted.

What personal data is collected about you as a consumer

We collect information about our consumers in conjunctions with complaints and compensations in the form of new goods or cash. Personal data such as address details and bank details in connection with any cash payment is saved for five years according to the Accounting Act. In our stores, our customers also have the possibility to register themselves (name and e-mail address) to receive newsletters from the store. All data about our customers is stored securely and will not be used for marketing or shared with any third party.

About cookies

Cookies are used on our websites. This means that information about your visit and the pages that you have visited can be stored. When visiting our websites, different techniques can be used to recognize you with the purpose of learning more about our visitors. This can be done directly by us or through the use of a third party.

What is a cookie?

Cookies are small text files stored on the visitor's computer or mobile device who can, among other things, save personal settings and track what the visitor does on the website. You can set your browser to prevent cookies from being stored or request confirmation before a cookie is stored. This way, you can decide if you want to accept or reject each individual cookie. You can always change the settings for cookies in your web browser. Read more about our cookies policy here.

Why do we use cookies?

We use cookies to get web statistics. We need these statistics to further develop our websites.

Social Media

Our websites may contain features associated with social media such as Facebook, Twitter and LinkedIn which have their own privacy policy. We recommend that you always review their terms of service before leaving personal information as we do not assume any responsibility for these features.

Changes to the policy

This Privacy Policy may be updated to meet new legal or technical requirements. The latest updated version of the privacy policy is always available on this page.

If you have questions about data protection, contact privacy@groupeseb.com.

Cevoid Policy

TEFAL - OBH Nordica Group AB (jäljempänä "konserni", "me", "meitä") pitää yksityisyytesi suojaamista erittäin tärkeänä. Konsernin toiminnan aikana, erityisesti kun olet vuorovaikutuksessa kanssamme ja/tai tuotteidemme kanssa, käsittelemme tietoja, jotka voivat suoraan tai välillisesti liittyä sinuun ("henkilötiedot"). Tämän ilmoituksen tarkoituksena on antaa sinulle tietoa siitä, miten konserni käsittelee henkilötietojasi.

1. Henkilötietoryhmät

Merkityksellisyysperiaatteen ja henkilötietojen minimoinnin periaatteen mukaisesti konserni käsittelee vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat ehdottoman välttämättömiä tässä ilmoituksessa lueteltuja tarkoituksia varten.
Tällaiset henkilötiedot kuuluvat seuraaviin luokkiin:

 • "Identiteettitiedot", käyttäjänimi, jota käytetään sosiaalisessa mediassa julkaisemiseen;
 • "Valokuvat": sosiaalisessa mediassa julkaistut kuvat;
 • "Lisätiedot": mukaan lukien kaikki sosiaalisessa mediassa julkaistun sisällön yhteydessä julkaistut tiedot.

Useimmissa tapauksissa nämä tiedot kerätään suoraan sinulta. Tietoja voidaan kuitenkin kerätä myös kolmansilta osapuolilta (esim. konsernin muilta yksiköiltä jne.).

2. Tarkoitukset ja oikeusperusta

Konserni käsittelee edellä mainittuihin luokkiin kuuluvia henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin: Käyttötarkoitukset Oikeusperusta
Jotta voimme kerätä sosiaalisessa mediassa julkaisemasi sisällön ja julkaista sen konsernin verkkosivustoilla tuotteidemme mainostamiseksi.
Käsittely perustuu suostumukseesi.
Joissakin tapauksissa tuotamme tilastoja, markkinatutkimuksia ja analysoimme trendejä parantaaksemme tuotteitamme ja palveluitamme. Tätä varten käytämme anonymisoituja tietoja yhdistetyssä muodossa, mikä tarkoittaa, että sinua ei voida tunnistaa suoraan tai välillisesti.

3. Henkilötietojen toimittaminen

Henkilötietojen antaminen on yleensä vapaaehtoista. Tietyissä olosuhteissa konserni voi kuitenkin joutua lain nojalla käsittelemään henkilötietojasi noudattaakseen sovellettavaa lainsäädäntöä. Muissa tapauksissa, vaikka laki ei edellyttäisikään tietojesi keräämistä, meidän on kerättävä tietojasi, koska se on sopimusperusteinen vaatimus tai välttämätön vaatimus, jotta voimme tehdä sopimuksen kanssasi. Jos siis kieltäydyt antamasta meille kyseisiä henkilötietoja, konserni ei voi myydä sinulle tuotteitaan tai tarjota sinulle palveluitaan.

4. Henkilötietojen vastaanottajat

Henkilötietojasi voidaan jakaa Groupe SEB:n muiden yksiköiden kanssa (luettelo Groupe SEB:n tuotemerkeistä on saatavilla tässä osoitteessa: https://www.groupeseb.com/en/our-brands).
Lisäksi henkilötietoja voidaan jakaa sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti kolmansille osapuolille, jotka kuuluvat alla mainittuihin ryhmiin:

 • kaupalliset kumppanit (kuten yritykset, jotka osallistuvat konsernin kanssa yhteisbrändäystapahtumiin);
 • tekniset palveluntarjoajat (kuten hosting-, tietoturva- ja tietotekniikan valvontayritykset, ohjelmistotoimittajat);
 • markkinointipalvelujen toimittajat (kuten mainostoimistot, arvostelujen/varmistettujen arvostelujen tarjoajat, markkinatutkimuskonsultit tai yritykset, joiden avulla voimme järjestää arvontoja, kilpailuja ja/tai kampanjoita).
 • asiakassuhteiden tarjoajat (kuten asiakaspalveluyritykset, asiakkuudenhallinnan tarjoajat, myynnin tuen tarjoajat).
 • myynnin ja logistiikan toimittajat (kuten myynnin tuki-, logistiikka- ja/tai kuljetusyritykset);
 • ammatilliset neuvonantajat tai konsultit (kuten ulkopuoliset tilintarkastajat, lakimiehet, pankkiirit, kirjanpitäjät ja vakuutusyhtiöt);
 • seuraajayhtiö sulautumisen tai yritysoston yhteydessä; ja,
 • yleisemmin kaikki henkilöt tai yhteisöt, joille toimivaltainen tuomioistuin, valtion viranomainen, veroviranomainen tai muu sääntelyviranomainen, lainvalvontaviranomainen tai vastaava elin vaatii meitä luovuttamaan tiedot.

5. Henkilötietojen siirtäminen

Jos ne eivät sijaitse asuinmaassasi, edellä mainitut vastaanottajat sijaitsevat yleensä Euroopan talousalueella ja/tai maissa, jotka tarjoavat riittävän henkilötietojen suojan tason.
Joissakin tapauksissa henkilötietoja voidaan kuitenkin siirtää maahan, joka ei takaa yksityisyyden suojan riittävää tasoa. Tällöin konserni varmistaa, että asianmukaiset suojatoimet otetaan käyttöön, kuten Euroopan komission hyväksymien "vakiosopimuslausekkeiden" käyttö (lisätietoja saa seuraavasta osoitteesta: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en).
Tarvittaessa pyydämme myös suostumuksesi henkilötietojesi siirtoon.

6. Henkilötietojen säilyttäminen

Henkilötietojasi säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen niiden tarkoitusten täyttämiseksi, joita varten olemme ne keränneet (ottaen huomioon sovellettavat vanhentumisajat oikeudellisten vaateiden laatimiseksi tai puolustamiseksi).
Henkilötietojen asianmukaisen säilytysajan määrittämiseksi otamme huomioon henkilötietojen määrän, luonteen ja arkaluonteisuuden, henkilötietojesi luvattomasta käytöstä tai luovuttamisesta mahdollisesti aiheutuvan vahingon riskin, tarkoitukset, joita varten käsittelemme henkilötietojasi, ja sen, voimmeko saavuttaa nämä tarkoitukset muilla keinoin, sekä sovellettavat oikeudelliset vaatimukset.
Joissakin tapauksissa voimme anonymisoida henkilötietosi (niin että niitä ei voida enää suoraan tai epäsuorasti yhdistää sinuun) tutkimus- tai tilastointitarkoituksiin, jolloin saamme käyttää näitä tietoja toistaiseksi ilman, että sinulle ilmoitetaan asiasta erikseen.

7. Sinun oikeutesi

Sinulla on seuraavat henkilötietojesi käsittelyyn liittyvät oikeudet :

 • Oikeus tutustua tietoihin, mikä tarkoittaa, että voit pyytää saada tutustua kaikkiin sinua koskeviin henkilötietoihin tai osaan niistä.
 • Oikaisuoikeus, joka tarkoittaa, että voit pyytää meitä korjaamaan sinua koskevat henkilötiedot, jotka ovat virheellisiä tai jotka eivät ole ajan tasalla.
 • Oikeus tietojen poistamiseen, mikä tarkoittaa, että tietyissä olosuhteissa voit pyytää meitä poistamaan kaikki sinua koskevat henkilötiedot tai osan niistä, erityisesti silloin, kun niitä ei enää tarvita niiden tarkoitusten toteuttamiseksi, joita varten ne on kerätty.
 • Vastustamisoikeus, joka tarkoittaa, että voit tietyissä olosuhteissa vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä. Kiinnitämme kuitenkin huomiosi siihen, että voimme joutua jatkamaan tällaisten henkilötietojen käsittelyä, jos siihen on pakottavia oikeutettuja syitä tai jos se on tarpeen oikeudellisten vaatimusten laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
 • rajoitusoikeus, joka tarkoittaa, että voit tietyissä olosuhteissa pyytää, että sinua koskevia henkilötietoja käsitellään rajoitetusti, jos kiistät henkilötietojen paikkansapitävyyden, jos olet vastustanut käsittelyä, jos henkilötietojen käsittely on lainvastaista ja vastustat tietojen poistamista ja pyydät sen sijaan rajoittamista tai jos emme enää tarvitse henkilötietoja, mutta haluat, että henkilötiedot säilytetään oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
 • Oikeus siirrettävyyteen, mikä tarkoittaa, että voit pyytää, että sinua koskevat henkilötiedot siirretään koneluettavassa muodossa kolmannelle osapuolelle, kun niiden käsittely tapahtuu automatisoidusti ja perustuu sopimukseen tai suostumukseesi.
 • Oikeus peruuttaa suostumus, mikä tarkoittaa, että jos käsittely perustuu suostumukseesi, voit peruuttaa kyseisen suostumuksen milloin tahansa. Peruuttaminen ei kuitenkaan vaikuta ennen peruuttamista suoritettujen käsittelytoimien laillisuuteen.

Sinulla on myös oikeus määritellä direktiivejä, jotka koskevat henkilötietojesi säilyttämistä, poistamista ja toimittamista kuolemasi jälkeen.
Voit käyttää näitä oikeuksia siirtymällä suoraan verkkosivustojemme "Ota yhteyttä" -sivulle tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme asianomaisessa sovelluksessa ilmoitetun puhelinnumeron kautta.
Sinulla on myös oikeus tehdä valitus asuinmaasi valvontaviranomaiselle tai jos uskot, että henkilötietojesi käytössä on ilmennyt ongelmia.

8. Markkinointimieltymyksesi

Jos olet antanut suostumuksesi tällaisen viestinnän vastaanottamiseen, voimme lähettää sinulle mieltymystesi mukaisesti postitse, sähköpostitse, tekstiviesteillä ja push-ilmoituksilla sekä tarvittaessa yhteistyökumppaneiltamme todennäköisesti kiinnostavia myynninedistämistarjouksia ja kaupallisia tarjouksia konsernin tai muiden Groupe SEB:n tuotemerkkien tarjoamista tuotteista ja palveluista.
Voit milloin tahansa kieltäytyä vastaanottamasta tällaisia markkinointiviestejä kyseisessä viestinnässä olevan tilauksen peruutuslinkin kautta, älypuhelimesi tai tablettisi parametrien kautta tai kirjautumalla asiakassivullesi.

9. Ota yhteyttä

Voit ottaa yhteyttä konserniin seuraavassa osoitteessa:
TEFAL - OBH Nordica Group AB, Löfströms Allé 5
172 66 Sundbyberg, Ruotsi.

Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä, voit myös ottaa meihin yhteyttä osoitteeseen https://legal.groupeseb.com/Privacy/contact.html.

10. Päivitykset

Tämä ilmoitus on päivitetty viimeksi 23. toukokuutard , 2023.