Hoppa till innehållet

Yhteiskuntavastuu

OBH Nordica kuuluu jäsenenä kansainväliseen Business Social Compliance Initiative (BSCI) –järjestöön, jonka tavoitteena on mm. parantaa toimitusketjujen työolosuhteita maailmanlaajuisesti. Jäsenenä olemme sitoutuneet toteuttamaan järjestön toimintaperiaatteita ostotoiminnassamme.

BSCI:n toimintaperiaatteet perustuvat kansainvälisiin sopimuksiin, joita ovat mm. YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus, liiketoimintaa ohjaavat lapsenoikeusperiaatteet, yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat periaatteet, OECD:n toimintaohje, YK:n Global Compact -aloite ja Kansainvälisen työjärjestön (ILO:n) työympäristön ja toimitusketjujen kehittämistä koskevat yleissopimukset ja suositukset.

Yritykset, jotka ovat hyväksyneet BSCI:n toimintaperiaatteet, sitoutuvat noudattamaan tässä asiakirjassa esitettyjä periaatteita ja kunnioittamaan ihmisoikeuksia oman vaikutuspiirinsä puitteissa.

BSCI ja sen jäsenet pyrkivät rakentavaan ja avoimeen vuoropuheluun yhteistyökumppaneidensa ja sidosryhmiensä kanssa sosiaalisesti vastuullisen liiketoiminnan edistämiseksi. Lisäksi he katsovat, että toimivat suhteet työntekijöiden ja yrityksen johdon välillä ovat keskeisessä asemassa kestävässä yritystoiminnassa.

Tuote lisätty ostoskoriin